Crusaders schedule


Golf - Varsity
Don Beaver Invitational 1

AT Don Beaver Invitational

- Nov 08 8:00 AM -

Soccer (Girls) - Varsity
St. Stephen's 2

AT St. Stephen's

- Nov 08 5:30 PM -

Basketball (Girls) - JV
Harmony School 3

VS Harmony School

- Nov 08 6:00 PM -

Basketball (Girls) - Varsity
Harmony School 4

VS Harmony School

- Nov 08 7:00 PM -

Soccer (Boys) - Varsity
St. Stephen's 5

AT St. Stephen's

- Nov 08 7:30 PM -

Basketball (Boys) - JV
RWG Stem 6

VS RWG Stem

- Nov 10 5:30 PM -

Soccer (Girls) - Varsity
Incarnate Word 7

VS Incarnate Word

- Nov 10 6:00 PM -

Basketball (Boys) - Varsity
RWG Stem 8

VS RWG Stem

- Nov 10 7:00 PM -

Basketball (Girls) - Varsity
Navarro 9

AT Navarro

- Nov 10 7:00 PM -

Soccer (Boys) - JV
Antonian 10

VS Antonian

- Nov 14 5:00 PM -

PRIVACY POLICY | © 2023 MASCOT MEDIA, LLC